Osnove Partition Magic-a 7.0

 

Glavni prozor PM-a se sastoji od "drveta" kojim su prikazani fajlovi koji se nalaze na vašem disku, mape svakog diska, i lista particija na selektovanom disku.

Meni koji se nalazi na vrhu prozora, vam daje pristup svim važnim funkcijama PM-a 7.

Prikaz particija vam daje uvid u informacije o particijama na selektovanom hard disku. Sastoji se od dva dela, mape diska, i liste particija, koja prikazuje iste informacije kao i mapa diska, ali u tekstualnom obliku.

Mapa diska prikazuje skalu iskorišćenosti particija i takođe prikazuje neiskorišćen prostor na disku, koji nije zauzela ni jedna particija. Svaka particija je prikazana drugom bojom, koja zavisi od fajl sistema koji particija koristi. Logičke particije su prikazane u okviru Proširene. Više informacija o vrstama particija ovde.  Trouglići u dnu slike particije, prikazuju boot prostor od 2Gb. To znači da operativni sistem koji mora da se podiže sa boot dela diska mora biti tu instaliran, na toj particiji. Takvi sistemi su su svi Windowsi osim 2000, XP i NT-a.

Spisak particija prikazuje nekoliko informacija o particijama: slovo particije C:;D:;, ime particije, tip  fajl sistema, veličinu, količini iskorišćenog i neiskorišćenog prostora, i da li je particija primarna, ili logička. Znak * se pojavljuje kada je particija skrivena, proširena, ili prostor na njoj nije dodeljen nijednoj particiji. Particije mogu biti aktivne, što znači da se kompjuter diže sa njih, skrivene, što znači da nemaju slovo i ime. Mogu biti skrivene i od strane operativnog sistema.

Čarobnjaci vam pomažu da brzo odradite neke osnovnije poslove kreiranje particija. Oni se često koriste i od strane profesionalaca, zbog svoje brzine i lakoće korišćenja. Kao što im i ime kaže služe za : kreiranje nove particije, menjanje veličina particija, raspodelu slobodnog prostora, sjedinjavanje particija, i kopiranje particija. Da bi ste pokrenuli čarobnjaka, kliknite na njegovu ikonu.

To su neki osnovni delovi PM-a 7 koje treba da upoznate pre početka rada sa particijama. 

 

***Home***Kako ga nabaviti***Tehnička podrška***Downloads***Kontakt***